IP máy ubuntu server và desktop có khác nhau không?

ip của Ubuntu server có khác so với ip của ubuntu desktop không vậy (privite & public ip)

Câu trả lời là:

  1. Khác nếu 2 máy ở đang ở hai môi trường khác nhau;
  2. Giống nếu cùng môi trường.

Môi trường ở đây được hiểu là data center so với trong gia đình (hoặc công ty không có hạ tầng mạng của một data center mini).

Về mặt IP là IP, không có chuyện khác nhau gì, thiếu kiến thức IP thì cần học thêm về IP. Không có việc IP ở mỗi máy thì là khác loại IP, nó cũng thuộc về giao thức mạng TCP/IP mà thôi. Cũng giống như loài cá thì cá nào cũng là cá, cá biển hoặc cá cảnh bảy màu cũng là cá mà thôi nếu xét về các đặc điểm sinh học của lớp cá.

6 Likes

IP phụ thuộc vào phần cứng chứ không phụ thuộc vào hệ điều hành. Public IP do ISP cấp, private IP do router, modem, … trong nhà cấp phát (nếu có DHCP)

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?