Làm sao để chặn request đến một URL chỉ định

Chào anh chị,

Cho em hỏi làm sao đển chặn request đến một URL cụ thể VD như:

nhưng lại không chặn 2 domain:

Chặn global trên máy tính sao cho không có bất kỳ app nào có thể request đến 4 URL ví dụ bên trên, nếu áp dụng được regex vào tất cả các request ra khỏi máy tính thì càng tốt ạ, VD như request đến URI nào mà có chứa:

đều bị chặn hết.


Em sử dụng windows 10 và biết code java, C#, nodejs. Hoặc có thể cho em xin tên phần mềm kiểm soát mọi http request, response của windows cũng được ạ.

Theo em tìm hiểu thì không thể chặn ở cấp độ windows được mà phải mua thiết bị firewall riêng

https://knowledgebase.paloaltonetworks.com/KCSArticleDetail?id=kA10g000000ClIPCA0

Em cảm ơn, chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ!

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?