So sánh địa chỉ IP

VD: Có hai địa chỉ IP như sau:
192.168.0.156/27
192.168.0.161/27
Các bác cho em hỏi là để check xem hai địa chỉ IP này có cùng nhánh mạng không thì mình làm cách nào ạ!

192.168.0.156/27 -> Địa chỉ mạng: 192.168.0.128
192.168.0.161/27 -> Địa chỉ mạng: 192.168.0.160
Do hai địa chỉ này khác địa chỉ mạng nên KHÔNG CÙNG NHÁNH mạng. Vậy có đúng không ạ?

Muốn biết cùng dải hay không thì áp subnet mask vào rồi so sánh thôi

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?