Chia sẻ file giữa máy ảo kathara và máy thực

Em mới học về mạng máy tính và có 1 bài tập nhỏ như hình bên dưới. Trong bài tập có yêu cầu là:

  1. Dùng kathara tạo và start lab gồm các thiết bị trên.
  2. Dùng lệnh “tcpdump -s 1536 -w /hostlab/BT5_pc2.pcap” (trên máy ảo pc2) để tạo, lưu thông tin các gói tin bắt được từ pc2 vào file BT5_pc2.pcap ở thư mục hostlab để máy thực có thể truy cập được".
  3. Trên máy thực dùng wireshark để mở file BT5_pc2.pcap lên.

Vấn đề là khi tạo file ở hostlab trên máy ảo kathara thì trên máy thực, em lại không tìm được file được ở thư mục shared của lab. Cho em hỏi là cách em hiểu về việc tạo file ở thư mục hostlab thì file sẽ lưu ở thư mục shared ở máy thực là sai đúng không ạ? Làm thế nào cho đúng ạ?.

Theo em nghĩ thì sao ko tạo trực tiếp file trong thư mục shared của máy ảo kathara để máy thực có thể nhận được nhỉ. Vì khi em thử tạo ở đó thì có thể thấy được.

tcpdump -s 1536 -w /hostlab/BT5_pc2.pcap
bạn thay hostlab thành shared nha.
cấu hình pc.startup của pc2 và pc3 ntn bạn chỉ tôi được không ?

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?