Vẽ sơ đồ mạng máy tính

Chào mọi người, mình không phải thuộc chuyên ngành mạng máy tính, nhưng học kỳ này đã lỡ tự chọn một môn của chuyên ngành Mạng máy tính, giờ bất lực quá mọi người à. Đây là cái đặc tả cho sơ đồ, mọi người có thể giúp mình phác họa sơ đồ không? Cảm ơn mọi người.
image

Mấy cái vẽ vời kiểu này thì Microsoft Visio có lẻ là dễ xài nhất. nếu bạn chọn template về network nó sẽ có hết những cái icon ở trên (server, firewall,…).

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?