kotlin

Topic Replies Activity
Nhờ góp ý App đọc Căn cước công dân (CCCD) 6 December 21, 2023
Lỗi call api mvvm dùng coroutine 1 December 10, 2023
Chọn react native hay Kotlin 24 August 20, 2023
Đồ án tốt nghiệp android 3 August 18, 2023
Hỏi về fragment trong recyclerview 5 June 30, 2023
Lỗi cú pháp kì lạ trong android studio khi dùng kotlin 4 March 16, 2023
Dự án thực tập android java 1 March 15, 2023
Android tương ứng với các cấp trình độ 3 February 17, 2023
Hỏi cách truy vấn tới cơ sở dữ liệu trong adapter 3 December 15, 2022
Hỏi về Flutter và Kotlin code reuse 2 February 20, 2022
Chưa biết gì về lập trình nên chọn Java hay Kotlin? 3 October 25, 2021
Kotlin hay java được sử dụng nhiều hơn với android? 5 October 8, 2021
Micronaut, kotlin bị lỗi Page not found 2 June 6, 2021
Làm sao để chạy hai service cùng lúc 6 May 3, 2021
Xin địa chỉ trung tâm học Kotlin tại Đà Nẵng 3 April 26, 2021
Chụp lại ảnh màn hình android 5 April 5, 2021
Làm chức năng scroll view danh sách item trên android 6 February 20, 2021
Tìm hiểu các kí tự trong kotlin "?, !, !, ..,->" 6 January 10, 2021
Cú pháp lệnh trong Kotlin 2 December 9, 2020
Thắc mắc cú pháp trong kotlin 5 November 6, 2020
Nên lựa chọn Kotlin hay Flutter? 14 October 29, 2020
Làm ứng dụng chat cho Android 7 September 16, 2019
Thành lập group tự học và làm Android và mong muốn tìm được các bạn cùng chí hướng 5 August 22, 2019
Hỏi hướng làm app chat android 5 May 28, 2019
Load more firebase android kotlin 1 November 1, 2018
Hỏi cách truyền dữ liệu cho Widget trên android? 1 June 22, 2018
Thắc mắc về Kotlin và Java 8 December 27, 2017
Kotlin - Ngôn ngữ lập trình kế tiếp mà bạn nên học 3 July 25, 2017
Tương lai nào cho Kotlin? 1 May 18, 2017
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?