Hỏi về Flutter và Kotlin code reuse

Hi mọi người,

Mình đang chuyển hướng từ Java sang học 1 trong 2 cái là Kotlin hoặc Flutter
Mình có tìm hiểu trước 1 số thông tin và hi vọng nhờ mọi người giúp confirm 2 vấn đề.
Giả sử mình chỉ cần viết app cho Android và iOS.

  1. Cross platform của Flutter có phải thuộc dạng đóng gói native code vào widget của Flutter hay không? Có nghĩa là mình phải implement business code 2 lần với Java và Swift, đóng gói vào 1 cái widget, lần sau dùng lại cái widget đó. Tức là tầng business implement 2 lần, UI viết 1 lần.
  2. Kotlin multi platform thì implement tầng business 1 lần, nhưng tầng UI thì phải implement 2 lần?

Cảm ơn mọi người.

1 Like

[Hoàn Đỗ Văn]
Flutter sử dụng ngôn ngữ Dart, bạn không cần viết code ở native rồi wrap lại và gọi ở Dart code.
Chỉ yêu cầu viết code ở native khi cần gọi API của native (tương tác với settings chẳng hạn)

[Hà Mã Tím]
nghĩa là mình 1 số business mình có thể dùng dart implement 1 lần được đúng ko bạn?

[Hoàn Đỗ Văn]
Nếu business này thuần là tính toán hoặc vẽ UI, ko cần gọi API native, thì câu trả lời là yes

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?