Load more firebase android kotlin

Chào các bác em đang tìm hiểu về load more khi chay nên và scroll thì nó không load thêm data mà nó cứ xóa đi rồi load lại cái data cũ @@ các bác xem hộ em với, em cảm ơn!

đây là code của em!

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?