Hỏi về fragment trong recyclerview

Chào các bác. Các bác cho em hỏi với là làm sao để replace một fragment mới khi nhấn vào item của recyclerview với ak. Em dùng bottm navigation để hiển thị 1 HomeFragment chứa cái recyclerview đó . làm thế nào để khi nhấn vào item sẽ replace một fragment mới nên ạ . Em thử mãi mà vẫn k được ạ .

“Replace một fragment mới” là sao bạn? Mình không hiểu lắm

Là cái bottom navigation của e đang có HomeFragment với ParFragment . Trên cái Homefragment hiển thị recycylerview trên đó. E muốn ấn vào item layout của recyclerview nó sẽ replace cái HomeFrament ạ

1 Like

Bạn tìm hiểu Fragment Result API xem. Cái này là giao tiếp fragment đến activity

2 Likes

dạ vâng em cám ơn ạ .

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?