Lỗi cú pháp kì lạ trong android studio khi dùng kotlin

class Dummy {
  public fun dummy(context : Context){
    Intent().apply{
      
    }
  }
}

error

Em tạo project mới bằng android studio luôn ạ. Ngôn ngữ kotlin. Khó hiểu thật sự

Invalidate caches là được :slight_smile:. Hàng google cũng rởm quá :slight_smile:

trong bài viết không thấy có chữ nào ghi là lỗi cả
nếu có gì đó rởm thì chắc là chính bạn, post bài viết không đầu không đuôi không rõ ràng
cái này cũng giống như mua xe về chạy bị té thì đổ thừa xe lởm

4 Likes

Dạ. Chữ tô đỏ chình ình mà anh :slight_smile:. Software lâu lâu hỏng chả liên quan gì đến user đâu anh ạ :slight_smile:. Anyway, sao cũng được

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?