Kotlin hay java được sử dụng nhiều hơn với android?

mình đang học android và mọi người ai đi làm rồi thì cho mình hỏi là khi đi làm thì thường sử dụng java hay kotlin cho dự án ạ ???

1 Like

Cái này thì tùy.
Số app trên CHPlay đa số là kotlin, google bảo nên dùng kotlin

3 Likes

Các dự án mới, app mới thì dần dần kotlin sẽ lên ngôi thay thế cho java. Tuy nhiên nhiều app cũ vẫn sẽ được viết bằng java thôi. Tuy nhiên ngôn ngữ chỉ đóng 1 phần nhỏ khi bạn tham gia vào Android Eco, cái chính vẫn là học Android framework.

Giống như làm web frontend thì đâu chỉ mỗi HTML, CSS, JS

5 Likes

Kotlin nha bạn từ 2018 các company ở VN mình làm qua đã dùng kotlin rồi.

5 Likes

A post was merged into an existing topic: Topic lưu trữ các post off-topic - version 3

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?