Làm ứng dụng chat cho Android

Em mới học Android 1 tuần nhưng trong đầu em đã có ý tưởng muốn làm 1 ứng dụng chat.
Em có vài thắc mắc mong các anh giải đáp:

  1. Phần auth em định dùng JWT và lưu vào SharedPreference.
  2. Phần chat realtime em sẽ dùng SocketIO và chạy server trên EC2 của AWS
  3. Phần chat khi user chạy app ở background sẽ dùng dynamodb realtime
  4. Những API không liên quan đến realtime( lấy thông tin user, auth) thì em sẽ dùng Lambda Function

Không biết dự định của em như vậy có đáp ứng được nhu cầu không ạ?

Chưa hiểu câu này lắm. background thì cũng là socketio thôi chứ nhỉ :slight_smile:

3 Likes

Ý em là khi user không dùng app kiểu bật mạng nhưng để máy trong túi quần chẳng hạn, thì không cần phải realtime socketio mà dùng db với độ trễ hơn 1 chút ấy anh

code theo ý tưởng của b thì ok, m chưa hiểu mục đích hỏi để làm gì á. Trong quá trình code sai ở đâu sửa ở đấy nữa mà :slight_smile: plan có phải lúc nào cũng perfect đâu

3 Likes

em muốn nêu ra xem có sai chỗ nào hoặc không ổn chỗ nào thì nhờ mn nắn lại giúp .

ví dụ như em làm web dùng jwt thì lưu token vào cookie không biết android lưu vào sharePre có đúng chuẩn không ạ?

M thấy ổn hết rồi :slight_smile: .

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?