artificial-intelligence

Topic Replies Activity
Artificial Intelligent. AI? Who? 7 February 16, 2024
Trí tuệ nhân tạo - Cá nhân hóa trong ứng dụng thương mại, giải trí 5 December 19, 2023
Chia sẻ về lộ trình học AI, Machine Learning cho intermediate level 13 August 5, 2023
Tìm công cụ AI miêu tả hình ảnh 6 June 19, 2023
Hỏi về ngành trí tuệ nhân tạo 3 April 24, 2023
Có web nào đại loại như Codeforces về mảng AI không? 3 March 30, 2023
AI ứng dụng (Applied AI) - Mô hình hay dữ liệu 3 March 17, 2023
Hỏi về đề tài đồ án AI 3 March 4, 2023
Detect văn bản tiếng anh trong đoạn văn tiếng việt 2 January 31, 2023
Hỏi tài liệu nghiên cứu về AI 2 June 14, 2016
Trí tuệ nhân tạo có thể thay thế các lập trình viên hay không? 3 October 7, 2022
Tài liệu học chuyên ngành trí tuệ nhân tạo cơ bản 5 October 5, 2022
Nên theo Al hay tự động hóa dạng điều khiển 12 March 20, 2022
Tư vấn định hướng AI nghiêng về IOT 3 January 2, 2022
Muốn lập trình chuyền về trí tuệ nhân tạo thì cần học những gì? 21 October 13, 2021
Học ngành công nghệ thông tin có làm AI Engineer được không? 2 October 2, 2021
Hỏi lộ trình học AI từ con số 0 3 October 2, 2021
Chẩn đoán COVID-19 qua tiếng ho 1 September 14, 2021
Demo phân loại ảnh chó, mèo đơn giản 5 June 16, 2021
Có nên học ngành trí tuệ nhân tạo không? 8 January 29, 2021
Hỏi về RNN và LSTM 1 January 19, 2021
Ứng dụng của RDF, RDFS, Ontology trong AI 1 November 3, 2020
Sự khác nhau giữa ngành "Trí tuệ nhân tạo" và "Kỹ thuật phần mềm" 1 July 24, 2020
Ngôn ngữ để thực hành AI 2 May 6, 2020
Tư vấn học AI, machine learning 2 April 29, 2020
Muốn học AI nên bắt đầu từ đâu? 7 April 29, 2020
Làm robot trường học tích hợp AI 1 April 7, 2020
AI (Artificial Intelligence) có đang bị tâng bốc quá đà? 1 March 19, 2020
Cơ hội việc làm AI, ML? 4 March 10, 2020
Để theo được trí tuệ nhân tạo có cần phải giỏi toán? 12 March 2, 2020
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?