artificial-intelligence

Topic Replies Activity
Detect văn bản tiếng anh trong đoạn văn tiếng việt 2 January 31, 2023
Hỏi tài liệu nghiên cứu về AI 2 June 14, 2016
Trí tuệ nhân tạo có thể thay thế các lập trình viên hay không? 3 October 7, 2022
Tài liệu học chuyên ngành trí tuệ nhân tạo cơ bản 5 October 5, 2022
Nên theo Al hay tự động hóa dạng điều khiển 12 March 20, 2022
Tư vấn định hướng AI nghiêng về IOT 3 January 2, 2022
Muốn lập trình chuyền về trí tuệ nhân tạo thì cần học những gì? 21 October 13, 2021
Học ngành công nghệ thông tin có làm AI Engineer được không? 2 October 2, 2021
Hỏi lộ trình học AI từ con số 0 3 October 2, 2021
Chẩn đoán COVID-19 qua tiếng ho 1 September 14, 2021
Demo phân loại ảnh chó, mèo đơn giản 5 June 16, 2021
Có nên học ngành trí tuệ nhân tạo không? 8 January 29, 2021
Hỏi về RNN và LSTM 1 January 19, 2021
Ứng dụng của RDF, RDFS, Ontology trong AI 1 November 3, 2020
Sự khác nhau giữa ngành "Trí tuệ nhân tạo" và "Kỹ thuật phần mềm" 1 July 24, 2020
Ngôn ngữ để thực hành AI 2 May 6, 2020
Tư vấn học AI, machine learning 2 April 29, 2020
Muốn học AI nên bắt đầu từ đâu? 7 April 29, 2020
Làm robot trường học tích hợp AI 1 April 7, 2020
AI (Artificial Intelligence) có đang bị tâng bốc quá đà? 1 March 19, 2020
Cơ hội việc làm AI, ML? 4 March 10, 2020
Để theo được trí tuệ nhân tạo có cần phải giỏi toán? 12 March 2, 2020
Tiềm năng cấy ghép Não với AI
fun
7 February 13, 2020
Lộ trình học Machine Learning/ Deep Learning từ đầu cho các bạn Lập Trình Viên 46 February 7, 2020
AI cùng nỗi lo đáng sợ hơn cả về quê ‘nuôi cá và trồng thêm rau’ 1 January 12, 2020
AI sẽ thay thế lập trình viên
fun
15 January 5, 2020
Tài liệu về Trí tuệ nhân tạo 3 December 28, 2019
Code chức năng AI trong website 5 October 25, 2019
Linear regression - Một thuật toán cơ bản trong Machine Learning 3 October 8, 2019
Muốn học về trí tuệ nhân tạo (Deep Learning) thì học như thế nào? 9 October 4, 2019
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?