Học ngành công nghệ thông tin có làm AI Engineer được không?

Học ngành công nghệ thông tin có làm AI Engineer được ko ạ hay bắt buộc học ngành trí tuệ nhân tạo ạ

Ngành nào cũng làm AI Engineer được, kể cả những nhà thơ, nhà triết học. Điều kiện tiên quyết đó là không sợ các thuật toán phức tạp, có thể hiểu được để các thuật toán ban đầu, căn bản rồi phát triển thêm lên.

Trong điều kiện Việt Nam hiện nay, dám nói một câu là người chưa từng có tên trong đội tuyển thi học sinh giỏi toán hoặc toán - tin thì tốt hơn hết là không nên học AI vì không thể phát triển được sự nghiệp. Có đủ kiên nhẫn để bỏ ra thêm 7 năm để rèn luyện toán cho bằng dân chuyên toán?

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?