Chẩn đoán COVID-19 qua tiếng ho

Chào mọi người trong diễn đàn,

Trong thời gian vừa qua, em và thằng bạn có tham gia một cuộc thi be bé về việc sử dụng trí tuệ nhân tạo để chẩn đoán dấu hiệu COVID-19 và đạt được kết quả là hạng 3 chung cuộc (Xem Hình 1). Chi tiết mọi thứ thì em đều tải lên ở đây: https://github.com/dee-ex/aicovidvn115m
Phần tập dữ liệu, nếu mọi người có muốn sử dụng cho mục đích riêng, vui lòng liên hệ BTC nhé. Chi tiết việc này em cũng đã đề cập trong đường dẫn phía trên.

Hình 1: Bảng xếp hạng chung cuộc.

Hình 2: Web App.

Lời cuối cùng, chúc mọi người an toàn :wink:.

7 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?