Sự khác nhau giữa ngành "Trí tuệ nhân tạo" và "Kỹ thuật phần mềm"

Hiện nay có 2 ngành đang rất Hot trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đó chính là “Kỹ thuật phần mềm(SE)” và “Trí tuệ nhân tạo(AI)”. Liệu những bạn đang làm hoặc học 1 trong 2 lĩnh vực trên có thể chia sẻ về sự khác nhau trong quá trình học cũng như quá trình làm việc cho mình được không. Mình có nghe nói học AI sẽ đỡ nặng về Code hơn có đúng không nhỉ? Và áp lực riêng của mỗi ngành là gì?

5 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?