android

Topic Replies Activity
Kiểm tra nội dung trong EditText khi button được ấn 2 January 19, 2021
Kiểm tra EditText trong Android 6 January 19, 2021
Xử lý âm thanh đầu ra của ứng dụng trong Android 4 January 17, 2021
Làm thế nào để app của mình kết nối được đến trang web abc.com và lấy dữ liệu về, trong khi không biết API của nó? 21 January 12, 2021
Giới thiệu ứng dụng Test IQ App - Trắc nghiệm IQ và Đoán ô chữ 1 January 3, 2021
Hỏi về SearchView trong Android 2 December 25, 2020
Cách cập nhật recyclerview bằng RadioButton 3 December 24, 2020
Custom Calendar và các sự kiện của Calendar 1 March 23, 2016
Vấn đề đi thực tập 4 December 21, 2020
Kiểm soát kết nối các ứng dụng bằng VPN trên android 1 December 21, 2020
Tự động gửi tin nhắn khi nhận 1 đoạn ký tự đặc biêt trong android 2 December 17, 2020
Lấy dữ liệu từ editText trong android 8 December 16, 2020
Phóng to, thu nhỏ GridView trong Android 2 December 14, 2020
Code app hiển thị trạng thái kết nối mạng bị stop và văng ra ngoài 3 December 14, 2020
Thắc mắc về điều gì đã xảy ra khi một process bị kill bởi OS và khi người dùng thoát ứng dụng 4 December 10, 2020
Link trong textview android? 2 December 3, 2020
Import Google Play vào android emulator 4 December 2, 2020
Thêm icon vào Widget 2 November 14, 2020
Hỏi về cách disconnect cuộc gọi khi 1 trong 2 bên tắt cuộc gọi 2 November 12, 2020
Thêm ảnh từ máy vào mysql qua json 3 November 9, 2020
Tài khoản Google Developer có mất phí duy trì không? 13 November 9, 2020
Làm thế nào để lấy số điện thoại trong Android? 10 November 6, 2020
Cho phần mềm chạy ngầm trên Android 3 November 5, 2020
Hỏi đáp về Google Map API 3 October 28, 2020
Lỗi khi chuyển dữ liệu giữa recyclerview fragment A sang recyclerview fragment B 4 October 17, 2020
Ứng dụng crash khi sử dụng bluetooth trên android api 28 3 October 16, 2020
Hỏi về hiển thị đè thông báo trên android 3 October 15, 2020
Hỏi về cách đóng thẻ trong android studio 3 October 12, 2020
Lỗi khi khai báo quyền đọc ghi file trong android studio 7 October 11, 2020
Lỗi gridview android studio 6 October 11, 2020
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?