android

Topic Replies Activity
Lỗi khi chuyển dữ liệu giữa recyclerview fragment A sang recyclerview fragment B 4 October 17, 2020
Ứng dụng crash khi sử dụng bluetooth trên android api 28 3 October 16, 2020
Hỏi về hiển thị đè thông báo trên android 3 October 15, 2020
Hỏi về cách đóng thẻ trong android studio 3 October 12, 2020
Lỗi khi khai báo quyền đọc ghi file trong android studio 7 October 11, 2020
Lỗi gridview android studio 7 October 11, 2020
Tiếng anh giao tiếp và tiếng anh trong lập trình? 4 October 9, 2020
Query data trên firebase trên android 7 October 6, 2020
Query sử dụng firebase trong android 7 October 6, 2020
Khai báo đối tượng trong Java theo kiểu này gọi là gì? 2 October 6, 2020
Hướng dẫn để show và hide up/down view mà có animation android 3 October 4, 2020
Truyền dữ liệu từ Main 1 sang Main 2 trong Android 3 October 3, 2020
Lập nhóm cùng học Android - Java 2 October 3, 2020
Kiếm tiền với ứng dụng Android 3 October 2, 2020
Xin lộ trình học làm ứng dụng android 8 September 26, 2020
Chương trình game bằng python chạy được trên android không? 3 September 23, 2020
Tuyển sinh viên thực tập lập trình mobile, tháng 10/2020 tại Hà Nội 3 September 29, 2020
Lưu trạng thái fragment trên android 32 September 22, 2020
Vấn đề đi thực tập 3 September 19, 2020
Tìm app thời gian biểu cho hệ điều hành android 6 September 13, 2020
Về vấn đề Read memory Android emulator 1 September 11, 2020
Học gì để có thể đi làm về app Android 6 September 10, 2020
Cách đọc và ghi file json trong android studio 2 August 22, 2020
Đổi đơn vị trong android 4 August 18, 2020
Lộ trình và nguồn tài liệu học Android 4 August 13, 2020
Làm sao để gửi dữ liệu sang BroadcastReciver với AlarmManager? 2 August 10, 2020
DNS Smart Changer có phiên bản mới! Tương thích với Tasker! 18 August 6, 2020
Lỗi khi tạo một notification trong android 3 August 4, 2020
Cài đặt thời gian hiển thị thông báo trong android? 3 August 4, 2020
Công cụ theo dõi và thống kê dịch bệnh Corona Smart Tracker (2019-nCoV hay Covid-19) 29 July 31, 2020
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?