android

Topic Replies Activity
Chạy hai foreground service cùng lúc 4 April 6, 2021
Chụp lại ảnh màn hình android 5 April 5, 2021
Lỗi "Unsupported get request. Object with ID 'XXX' does not exist" khi làm chức năng đăng nhập bằng Facebook 3 April 2, 2021
Viết ứng dụng android luôn hiển thị trên thanh trạng thái 3 March 17, 2021
Xin tư vấn về ứng dụng android 4 March 14, 2021
Kotlin hay java được sử dụng nhiều hơn với android? 4 March 13, 2021
Ai giúp mình về dialog trong Android với ạ 8 March 11, 2021
Tìm khóa học online Android 15 March 11, 2021
Lập trình Android nên dùng ngôn ngữ nào? 2 March 8, 2021
Barrier trong android 2 March 6, 2021
Vị trí view lúc chạy máy ảo bị lệch khác với design 2 February 27, 2021
Làm chức năng scroll view danh sách item trên android 6 February 20, 2021
Công cụ xác định ngôn ngữ của file apk 2 February 7, 2021
Custom Calendar và các sự kiện của Calendar 5 January 28, 2021
Kiểm tra nội dung trong EditText khi button được ấn 2 January 19, 2021
Kiểm tra EditText trong Android 6 January 19, 2021
Xử lý âm thanh đầu ra của ứng dụng trong Android 4 January 17, 2021
Làm thế nào để app của mình kết nối được đến trang web abc.com và lấy dữ liệu về, trong khi không biết API của nó? 20 January 12, 2021
Giới thiệu ứng dụng Test IQ App - Trắc nghiệm IQ và Đoán ô chữ 1 January 3, 2021
Hỏi về SearchView trong Android 2 December 25, 2020
Cách cập nhật recyclerview bằng RadioButton 3 December 24, 2020
Vấn đề đi thực tập 4 December 21, 2020
Kiểm soát kết nối các ứng dụng bằng VPN trên android 1 December 21, 2020
Tự động gửi tin nhắn khi nhận 1 đoạn ký tự đặc biêt trong android 2 December 17, 2020
Lấy dữ liệu từ editText trong android 8 December 16, 2020
Phóng to, thu nhỏ GridView trong Android 2 December 14, 2020
Code app hiển thị trạng thái kết nối mạng bị stop và văng ra ngoài 3 December 14, 2020
Thắc mắc về điều gì đã xảy ra khi một process bị kill bởi OS và khi người dùng thoát ứng dụng 4 December 10, 2020
Link trong textview android? 2 December 3, 2020
Import Google Play vào android emulator 4 December 2, 2020
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?