Kết nối backend với android

em đang muốn kết nối backend mongodb với fontend là flutter ở android studio chạy máy ảo android ấy ạ, nhưng em không biết cách nào để máy ảo có thể kết nối được với server localhost. Mong mọi người chỉ giáo ạ !!!

Lập trình trên Android đừng tư duy theo cách lập trình trên máy tính. Tức là không kết nối trực tiếp đến cơ sở dữ liệu trừ khi đó là 1 file SQLite đặt ngay trên thiết bị. Lý do tại sao lại như vậy? Đáp: là vì các hệ điều hành mobile không khuyến khích việc sử dụng CSDL từ xa, cũng không linh động, khó để maintain.

Do đó, bạn phải dùng một back-end kết nối với MongoDB và trả ra dạng JSON hoặc XML. Rồi từ Flutter/ front-end gì đó của bạn kết nối đến API đó thông qua các giao thức như Restful API (đang thông dụng) hoặc SOAP (cổ điển, ít thông dụng hơn) hoặc GraphQL (được ca ngợi gần đây).

2 Likes

Thanks bác nhiều, em tìm được hướng đi rồi ạ

  1. Cài đặt MongoDB và Thiết lập Môi trường Backend:
  • Đảm bảo rằng MongoDB đã được cài đặt và chạy trên máy tính của bạn. Bạn cần thiết lập backend của ứng dụng Flutter để tương tác với cơ sở dữ liệu MongoDB. Sử dụng một thư viện hoặc package như mongoose để thiết lập kết nối và thao tác với MongoDB trong backend của bạn.
  1. Xác định Localhost của Máy Ảo Android:
  • Trong hầu hết các trường hợp, máy ảo Android chạy trên localhost với địa chỉ IP 10.0.2.2. Điều này có nghĩa là, từ máy ảo Android, bạn có thể truy cập vào localhost của máy tính chủ, nơi mà MongoDB đang chạy, bằng cách sử dụng địa chỉ IP này.
  1. Thiết lập Backend để Lắng nghe Kết nối từ Các Thiết bị Khác:
  • Đảm bảo rằng backend của bạn được thiết lập để lắng nghe kết nối từ các thiết bị khác. Điều này có thể yêu cầu cấu hình của máy chủ MongoDB, hoặc một vài tinh chỉnh trong mã nguồn backend của bạn để đảm bảo rằng nó có thể nhận kết nối từ các nguồn khác localhost.
  1. Kết nối từ Ứng Dụng Flutter trên Máy Ảo Android đến MongoDB:
  • Trong mã nguồn Flutter của bạn, bạn cần sử dụng địa chỉ IP 10.0.2.2 để kết nối đến backend. Sử dụng package http hoặc các thành phần tương tự để thực hiện các yêu cầu HTTP đến backend của bạn.

Sau khi thực hiện các bước trên, bạn nên có thể kết nối ứng dụng Flutter chạy trên máy ảo Android với MongoDB chạy trên localhost của máy tính chủ của bạn. Nếu bạn gặp vấn đề cụ thể, hãy đảm bảo kiểm tra log và thông báo lỗi để tìm hiểu nguyên nhân cũng như tìm kiếm cách sửa lỗi cụ thể. Chúc bạn thành công!

1 Like

Thanks bác, em chạy được rồi ạ !!

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?