Tài liệu để làm ứng dụng videocall bằng android sử dụng webrtc

Chào các anh chị. Em đang muốn làm một app call bằng android sử dụng Webrtc. Nhưng bây giờ tài liệu rất ít . Em vào trang chủ hổ trợ chính thức thì tài liệu đã không còn nữa https://webrtc.org/native-code/android/ . Anh chị nào đã từng làm đề tài này rồi cho em hướng đi cũng như cho em xin một ít tài liệu. Em cảm ơn.

1 Like

Ở phần Key topics có 3 liên kết hữu dụng đấy bạn.

2 Likes

Em cảm ơn anh nhưng em đang cần làm ứng dụng android chứ không làm web anh ơi.

Cũng trang 404 đó, nhấn thêm 2 lần nữa:
Support > Native development

2 Likes

Hi bạn,
Cho mình hỏi, WebRTC bạn từng làm nó chưa. Mình đang làm WebRTC native nhưng khó quá.
Mình sẵn sàng trả phí nếu có thể hỗ trợ mình. Chỉ làm project để học thôi, ko cần phức tạp.
Đây là Linkedin của mình: linkedin.com/in/điền-đô-aa5224259

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?