Trên android có bao nhiêu instance SQL

Dạ cho em hỏi: cứ mỗi app được cài vào device thì android sẽ cấp cho app đó một file SQLite hay cả thiết bị android, tất cả các app dùng chung một file SQLite? Theo em thì cách 1.

Em cảm ơn

Không nhất thiết là các app dùng SQLite, theo mình thấy thì SQLite chủ yếu dùng để test thôi chứ ít ai đưa vào dùng trong production cả.

Nhưng theo hướng của bạn hỏi thì chắc là bạn muốn hiểu về cách các app lưu trữ dữ liệu? về bản chất bảo mật thì không ai chia sẻ database cả, nên sẽ là theo hướng mỗi app mỗi “database”

database này không nhất thiết phải nằm trên device

3 Likes

Nếu không có SQLite vậy khi user login xong thì lưu JWT ở đâu ạ (chức năng remember me í). Trên web thì có localStorage hoặc cookie. Thanks ạ

à, mình hiểu rồi. Nếu để store cái JWT thì cũng có thể dùng SQLite. Nhưng mà mình cũng có thể store trên Keystore ấy, nó an toàn hơn.

5 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?