Giỏ hàng lập trình android

Mọi người cho em hỏi trong lập trình di động cụ thể là android kotlin thì chức năng giỏ hàng thì mình có cần tạo 1 table trong database không ạ. Vì theo em được biết thì trong lập trình web sẽ dùng session để lưu giỏ hàng. Vậy liệu trong lập trình android có cách nào khác để lưu trạng thái của giỏ hàng không hay mình dùng table trong database.

Bạn có thể dùng sharePrefenrence để lưu trạng thái giỏ hàng

cảm ơn a. Để em tìm hiểu thử.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?