Đóng gói code python thành file .aab hoặc file .apk

nhờ anh em vui lòng chỉ giúp. Tôi có file code python, giờ muốn đóng gói nó thành file .aab hoặc file .apk thì làm sao ạ (mục đích là xuất ra file .aab hoặc file .apk) chưa chưa định hướng được, mong các anh em chỉ cần học gì, làm gì để đạt mục đích xuất file .aab hoặc file .apk. em cảm ơn nhiều ạ

Có bộ bộ thư viện mã nguồn mở cho phép viết ứng dụng giao diện bằng python sau đó có thể biên dịch sang nhiều tập tin thực thi của các nền tảng khác nhau.


1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?