Phân biệt khi nào dùng activity, khi nào dùng fragment trong android

Em chào mọi người, em mới học android cơ bản tới fragment thì em phân biệt được nó có vòng đời khác với activity, 1 activity nó có thể chứa nhiều fragment. Nhưng em còn mơ hồ không biết tình huống thực tế nào mới sử dụng fragment ạ?

  1. Auto dùng fragment vì nó được khởi tạo nhanh hơn activity => Tạo trải nghiệm tốt cho ứng dụng. Không ai dùng activity chỉ để hiển thị một chơi chơi vài cái UI đơn giản cả.

  2. Dùng fragment thì liên lạc dữ liệu với thằng activity tiện hơn là giữa 2 activity với nhau.

  3. Trường hợp phải sử dụng activity họa chăng là do app bạn quá nhiều “hoạt động” khác chủ đề và xử lý nhiều tác vụ nên mới phải dùng thôi để trách hiệu năng bị ảnh hưởng. hoặc nếu bắt buộc phải xài một API bên ngoài như Google login hay Facebook login, chứ chả ai tha thiết khởi tạo một activity to đùng trong khi có thể tạo một fragment toàn màn hình.

Kinh nghiệm của mình là vậy. Chia sẻ đến bạn.

e cám ơn bác, mới học nên nhiều lúc e còn rối

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?