Hỏi cách xử lý lỗi "You must enable Billing on the Google Cloud Project"

Tôi dùng Google Cloud để lấy API Maps của nó để dùng, nhưng khi tôi dùng chức năng search của bản đồ thì nó báo lỗi này, tôi không biết cách khắc phục như nào?
Mong các cao nhân chỉ qua giúp dùm ạ
Link soure code, phần code liên quan google maps https://github.com/TuanKenOfficial/Shoppe/blob/master/app/src/main/java/com/example/shoppe/activities/LocationPickerActivity.java
Tìm tất cả cách giải trên mạng đều không có ạ.
P/s: Với em không có tiền, nên mong các cao nhân chỉ còn cách nào dùng API Maps free không ạ, em cảm ơn
Lỗi google map: Status{statusCode=You must enable Billing on the Google Cloud Project at ********************************************************* Learn more at *************************************************** resolution=null}

Google Maps Platform APIs không cho VIệt Nam dùng.

Làm gì cũng không được, giả làm nước ngoài khi nó phát hiện ra nó cấm tài khoản vĩnh viễn, ý kiến nó xoá luôn Gmail. Cách xử của những lngười Việt Nam có não: chạy qua Singpore / nước khác ngoài danh sách cấm, mở công ty bên đó và thực hiện các thứ liên quan đến Google Maps bên đó.

6 Likes

Cảm ơn ông nhiều nha

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?