robot

Topic Replies Activity
Lỗi IDE khi cài Robot framework cho Pycharm 1 November 7, 2021
Lập trình cho robot bằng ngôn ngữ nào? 39 November 5, 2021
Quy trình build 1 robot như thế nào? 5 July 5, 2021
Cơ điện tử nên chọn loại vi điều khiển nào để học và làm robot? 5 June 24, 2021
Làm robot trường học tích hợp AI 1 April 7, 2020
IoT: Khóa học "Lập trình Robot NAO (cơ bản) 3 July 27, 2017
Robot thông thái Magotdm
fun
1 April 5, 2017
Robot được lập trình bằng Code C/C++ và Java 1 October 20, 2016
Robot cướp việc hàng chục ngàn người 3 June 7, 2016
Python có dùng để lập trình robot được không? 17 May 7, 2016
Ngôn ngữ lập trình nào liên quan đến robot? 8 October 11, 2015
Xin các Tiền bối vạch đường cho em tìm tòi 4 September 28, 2015
Công việc lập trình nhúng và chế tạo máy bên Ấn Độ có nhiều như bên Nhật không? 3 July 25, 2015
công nghệ giúp con người điều kiển cánh tay robot bằng sóng não 3 June 16, 2015
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?