Robot được lập trình bằng Code C/C++ và Java

Thầy trường em giao bài tâp tìm 10 con robot bán trên thị trường được lập trình bằng ngôn ngữ C/C++ hoặc là Java/Android. Hiện tại em tìm hoài mới 1-2 con, những ai quan tâm đến robot hiện nay thì giúp em với, em xin cảm ơn?

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?