pygame

Topic Replies Activity
Có cách nào để nhảy và thêm trọng lực không? 3 February 13, 2023
Giúp lỗi khó quá 2 January 27, 2023
Cách tương tác với nút trong pygame 3 April 28, 2022
Đặt nền cho phần mềm pygame python 3 April 28, 2022
Hiển thị hình ảnh trên window game không như mong muốn 6 January 8, 2022
Code rắn săn mồi: rắn ra khỏi viền 2 July 21, 2021
Pygame có hàm nào để nhập dữ liệu trong game không? 2 May 30, 2021
Hỏi về tham số trong câu lệnh pygame.display.set_mode((x, y), a, b) 1 January 14, 2021
Hỏi về vòng lặp while với pygame.event.get() 4 January 14, 2021
Hỏi về bắt sự kiện phím mũi tên với lệnh pygame.event.get() 7 January 14, 2021
Hỏi về lệnh điều chỉnh âm lượng trong pygame.mixer.music và một số vấn đề khác trong python 3 January 12, 2021
Liệu có thể load tất cả các file music một lúc, sau đó play 1 số file được không? 6 January 11, 2021
Lệnh pygame.display.update() 2 January 4, 2021
Không thể cài đặt pygame 1.9.6 trên python 3.9 5 October 11, 2020
Không thể dùng lệnh khởi tạo pygame 3 October 7, 2020
Có ai chỉ em về thư viện pygame 3 August 17, 2020
Lỗi không thể di chuyển nhân vật trong Pygame 3 April 16, 2020
Di chuyển 1 vật trong pygame 7 June 20, 2018
Em hỏi về cách mà đoạn code vận hành 3 November 6, 2017
Định nghĩa pygame.KEYDOWN là gì và nó có khác gì pygame.KEYUP? 10 November 5, 2017
Có ai quan tâm đến pygame không? 12 November 5, 2017
Khoe cái Terminal tự làm bằng Python 17 June 17, 2017
Sprites trong pygame 4 June 12, 2016
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?