Lệnh pygame.display.update()

Mình mới học lập trình pygame thấy phải bắt buộc sử dụng câu lệnh pygame.display.update() nhưng mình vẫn chưa hiểu rõ câu lệnh này có ý nghĩa gì. Theo như mình hiểu thì câu lệnh này giúp lưu trữ màn hình cũ giúp nó luôn hiển thi trên màn hình cho đến khi update màn hình mới lên. Mong các cao nhân giúp đỡ! Mình cũng có tìm trên mạng nhưng không tìm được câu trả lời.

1 Like

Theo mình thì nó dùng để update lại màn hình trong trò chơi sau khi đã vẽ xong, ví dụ game có 1 khối vuông, nhưng nó không di chuyển thì dù game có update đến bao nhiêu thì nó vẫn ở đó, còn khi bạn di chuyển khối vuông đó, thì game sẽ thực hiện việc vẽ vị trí sau khi thay đổi của khối vuông, sau đó update để bạn có thể thấy rằng vị trí của khối vuông đã thấy đổi về hướng bạn chọn.

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?