Không thể cài đặt pygame 1.9.6 trên python 3.9

Mình mới cài đặt python 3.9, và dùng lệnh pip install pygame
thì báo pygame 1.9.6 không tương thích với python 3.9.
Vậy làm sao mọi người nhỉ? Cách khắc phục ạ?

Thì cài python thấp hơn là được mà. Có 2 cách:

  1. Nâng ver pygame lên với hi vọng sẽ có phiên bản mới hơn hỗ trợ python 3.9
  2. Hạ python version xuống đến version mà pygame hỗ trợ.

Chọn cách nào là tùy bạn

4 Likes

Ừa, cơ mà có thêm 1 ý hơi hơi mở rộng từ ý của bạn nữa: dùng virtual environments.

1 Like

virtualenv thì cũng chỉ là tạo 1 môi trường phát triển riêng thôi. Cơ bản để gỉải quyết vẫn là chọn python và pygame tương thích nhau

1 Like

Ừa thì mình nói là hướng hơi hơi mở rộng thôi mà, nếu bạn ấy không thể hạ ver python vì 1 app nào đó yêu cầu python 3.9 thì lúc này virtualenv là một giải pháp không tồi.

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?