Lỗi không thể tương tác với nút bấm trong pygame

Mình có làm 1 con AI nhưng khi gặp lỗi

name “you” is not defined

thì mình có cố sửa nhưng nó ko thể tương tác với nút bấm trong pygame và ko cs lỗi nào hiện ra trong terminal cả . Giúp mik với
Full code: https://github.com/Peter57234/AI/blob/main/ai.py

Mình không hiểu bạn nói gì cả, cs lỗi là gì, lỗi “name you is not defined” ở đâu, traceback đâu?

Traceback (most recent call last):
File “c:\Users\nguye\OneDrive\Desktop\AI\ai.py”, line 49, in you
print(“You:” + you)
^^^
NameError: name ‘you’ is not defined

Mình đang ktra xem đã fix lỗi

name “you” is not defined

đó chưa thì lại gặp lỗi ko thể tương tác ở trên. Mong bạn giúp mik

Ui trời, chưa học căn bản về Python mà nhảy vô làm mấy chuyện trên trời?

1 Like

Khi mình lập trình và gặp 1 cái lỗi hiếm, search hoài không hề thấy ai bị và gần như chỉ có riêng mình bị, thì 99,9% là mình vừa làm 1 cái gì đó tào lao mà không ai làm, nên không ai bị hết.

Cách sửa: “cẩn thận hơn, chú ý chi tiết hơn, nắm vững kiến thức căn bản hơn”

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?