it

Topic Replies Activity
Salary Guide 2016 do First Alliances phát hành! 2 July 27, 2016
4 điều cần lưu ý khi viết CV cho ITer 1 July 24, 2016
Chia sẻ đến các bạn newbie chưa có đam mê cách mà tôi tìm ra đam mê với ngành Công nghệ thông tin 8 July 23, 2016
Các ngành của nhóm cntt 2 July 23, 2016
Giới thiệu web việc làm ngành CNTT - JobSeekers.vn 1 June 29, 2016
Tư vấn về ngành lập trình 3 June 10, 2016
Mặt tối của ngành công nghiệp IT
fun
2 June 8, 2016
Lời khuyên nào cho phụ huynh có con thi vào CNTT? 1 April 30, 2016
Tiếng Nhật con đường mới cho IT 5 March 27, 2016
Chưa có nền tảng lập trình, có nên chọn ngành CNTT? 3 February 29, 2016
Báo động đỏ về nhân sự ngành IT 4 December 19, 2015
Việt Nam thiếu một triệu nhân lực ngành IT trong 5 năm tới 10 December 2, 2015
Mặt tối của ngành công nghiệp IT - Phần 1 5 November 20, 2015
Chọn CNTT hay Mạng Máy tính, ngành nào nhiều cơ hội việc làm hơn? 7 October 1, 2015
Điện tử-embedded học gì để làm thêm về IT,web 1 September 9, 2015
Mời các bạn tham gia bình chọn chủ đề 2 October 26, 2021
10 Sự thật phũ phàng bạn 'buộc' phải chấp nhận nếu muốn sống chết cùng ngành IT 19 July 21, 2015
Nguồn nhân lực cho công nghệ thông tin đang bị thiếu cho hiện tại và tương lai 11 July 3, 2015
Chín thói quen xấu cần bỏ nếu muốn theo ngành CNTT 2 November 28, 2014
 
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?