Chưa có nền tảng lập trình, có nên chọn ngành CNTT?

Em dag học 12 chuẩn bi chọn trường em thi thich hoc lap trinh nhưng chưa có nền tảng j cả anh chị tư vấn xem em co nen chọn CNTT làm ngành hoc(em sợ chu co kien thuc newbie k phu hop để học)

Em dùng công cụ tìm kiếm trên diễn đàn mình để tìm hiểu nhé. Từ khóa là công nghệ thông tin. Chủ đề này đã được hỏi trước đó rồi. Hi vọng em sẽ tìm được con đường của mình.

p/s: anh đóng topic này luôn nhé.

This topic was automatically closed after 60 minutes. New replies are no longer allowed.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?