Điện tử-embedded học gì để làm thêm về IT,web

Anh Đạt và mọi người cho em hỏi em cũng học embedded ở HN, kiến thức thì em có thể học được nhưng thấy có vẻ hơi ít công ty tuyển ở HN. Nên em muốn hỏi anh,em có thể học thêm kiến thức nào để làm thêm về IT,web hay ngành gì có liên quan đến nhúng và nhiều việc chút.Vừa học vừa chờ thời dù em rất thích embedded nhưng sợ thất nghiệp lắm.
Em biết về điện tử C/C++,microcontroller,QT,linux,device driver

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?