Báo động đỏ về nhân sự ngành IT

Trong vòng 3 năm qua, số lượng công việc ngành IT tại Việt Nam đã tăng trung bình 47%/năm, nhưng số lượng nhân sự ngành này lại chỉ tăng 8%/năm.

http://nhipcaudautu.vn/cong-nghe/ict/bao-dong-do-ve-nhan-su-nganh-it-3295090/#axzz3uioCDmyt

3 Likes

Status của bạn Van Ly(https://www.facebook.com/lytrongvan)

Công nghệ thay đổi như vũ bão. Bạn nào học IT mà cứ muốn trường lớp phải
cập nhật kiến thức mới là sai lầm. Lấy đó làm nền tảng để hiểu biết và
tự phát triển thì mới mong khá được.

5 Likes

Đó là lý do mà Tinh Vân group và Tập đoàn FPT đã lập nên Đại học trực tuyến FUNiX đầu tiên về CNTT để đào tạo nhân lực cho mình!


2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?