Mời các bạn tham gia bình chọn chủ đề

Nhân lực CNTT:
Hằng ngày đọc báo, tivi thấy doanh nghiệp tuyển dụng khó khăn, giáo dục đại học loay hoay cải cách hoài không xong, trường phổ thông thi đua sinh viên tốt nghiệp trăm phần trăm. Để rồi qua 4 – 5 năm ròng rã đào tạo đại học, cao đẳng lại không đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp. Giá như có nhiều hơn nữa những sự hợp tác, đầu tư giữa doanh nghiệp và trường học, nhiều cơ hội tiếp xúc, hội thảo giao lưu đến với sinh viên, học sinh hơn nữa, ngay từ trong trứng, thì tốt biết bao, đừng để khi trứng nở thành quạ thì trách ai?

Tham gia bình chọn chủ đề

1 Like

Dead link

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?