Nhân sự IT được mời chào lương cao gấp 3-4 lần ngành khác

Nhân đọc bài nói về lương IT: thì mình thấy sướng hay khổ là do mình. Mình giỏi thì lương cao. Mình dở thì lương thấp.

[Nhân sự IT được mời chào lương cao gấp 3-4 lần ngành khác ](http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc
/doanh-nghiep/nhan-su-it-duoc-moi-chao-luong-cao-gap-3-4-lan-nganh-khac-3477673.html)

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?