Salary Guide 2016 do First Alliances phát hành!

Hello,

Tiếp theo các bảng lương của bên Adecco và Robert Walters, thì First Alliances đã phát hành thêm bản Salary Guide 2016 của họ

Mời anh chị em download tại: http://jobseekers.vn/salary-guide-2016-first-alliances-phat-hanh/

(IT ở trang 37 nha)

2 Likes

Cảm ơn mod, do không biết post vào đâu nên để uncategories luon!

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?