human-resources

Topic Replies Activity
Làm thế nào HR đánh giá được ứng viên khi cô ấy không biết gì về IT? 19 June 29, 2022
Theo các bạn thì Vietnamwork, ITViec hay Topdev có tương lai nhất trong ngành tuyển dụng? 20 April 26, 2022
Mùa nhảy việc và những thủ thuật giữ chân của phòng nhân sự 4 April 7, 2022
Tư vấn ngành quản trị nhân lực 2 August 13, 2019
Cuộc cạnh tranh với nhân sự nước ngoài 1 January 18, 2019
Nhu cầu nhân lực cả ngành công nghệ thông tin hiện nay 1 November 17, 2017
Meetup: Những khúc mắc trong tuyển dụng mảng IT (Thứ 7, 30/9/2017) 2 August 29, 2021
Chủ tịch Tek Experts: “Chúng tôi chọn Việt Nam để thu hút nhân lực CNTT” 1 August 17, 2017
Nhân sự IT được mời chào lương cao gấp 3-4 lần ngành khác 1 October 3, 2016
Thắc mắc và quy trình tuyển nhân sự 7 September 14, 2016
Đà Nẵng hợp tác nguồn nhân lực CNTT với Nhật Bản 6 September 13, 2016
Báo động đỏ về nhân sự ngành IT 4 December 19, 2015
Việt Nam thiếu một triệu nhân lực ngành IT trong 5 năm tới 10 December 2, 2015
Nhu cầu nhân lực IT và mức lương theo thống kê của vietnamwork 15 September 9, 2015
What happens if you hire a programmer who is better than the founder of the startup? 5 July 9, 2015
Nguồn nhân lực cho công nghệ thông tin đang bị thiếu cho hiện tại và tương lai 11 July 3, 2015
Đến 2015: cần hơn 400.000 nhân lực CNTT 8 February 2, 2015
Headhunter làm việc như thế nào? 1 January 11, 2015
Băn khoăn chất lượng nhân lực 2 November 4, 2014
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?