Tư vấn ngành quản trị nhân lực

Em đang định hướng vào ngành quản trị nhân lực
Cho em hỏi nếu muốn có được việc làm tốt thì ngoài hoàn thành chương trình đại học,em có nên học thêm kĩ năng gì bên ngoài không?
Em xin cảm ơn ạ

Học kỹ năng giao tiếp, tiếng anh, đọc sách về cách quản lý con người, hiểu về con người,…

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?