discrete-mathematics

Topic Replies Activity
Các định nghĩa khác nhau của cây 2 October 5, 2021
Thắc mắc về average-case complexity 6 August 7, 2021
Đánh giá big-O đối với hàm 8 July 7, 2021
Có nhiều cách để xây dựng 1 cây nhị phân không? 4 June 23, 2021
Bản đồ Karnaugh 5 June 19, 2021
Giải bài tập Toán rời rạc 11 June 16, 2021
Sự tăng trưởng của hàm số, Big O 2 June 6, 2021
Giải đáp toán rời rạc về đồ thị 11 June 2, 2021
Chu trình Euler và chu trình Hamilton khác nhau chỗ nào? 2 April 30, 2021
Làm sao để học tốt phần đếm trong toán học tổ hợp 10 January 27, 2021
Tìm big O cùa biểu thức 6 January 5, 2021
Cần giải thích 1 bài về Logic (Toán rời rạc) 4 November 15, 2020
Hỏi về Toán rời rạc, phần quan hệ 7 November 14, 2020
Cách chứng minh đồ thị liên thông 4 September 30, 2020
Xin nhận xét về cuốn sách Toán rời rạc và ứng dụng trong tin học của Đỗ Đức Giáo 6 July 25, 2020
Xin giáo trình môn Toán rời rạc 3 June 24, 2020
Biểu diễn mệnh đề bằng logic vị từ 2 February 18, 2020
Hỏi về mã Huffman trong toán rời rạc 3 January 5, 2020
Toán rời rạc cần thiết như thế nào cho tư duy lập trình? 53 January 2, 2020
Bài tập quan hệ hai ngôi - Toán rời rạc 2 January 1, 2020
Tìm hệ thức truy hồi và điều kiện đầu 2 January 1, 2020
Mệnh đề tương đương 1 December 12, 2019
Toán rời rạc: chia 1 bộ bài 52 quân 4 November 29, 2019
Cách xây dựng cây nhị phân đầy đủ - Toán rời rạc 2 June 8, 2019
Xin ý tưởng bài toán tô màu trong toán rời rạc 3 April 12, 2019
Hỏi về bài toán tìm nghiệm nguyên môn toán rời rạc 6 March 25, 2018
Hỏi về phương pháp giải bài toán tổ hợp lặp 22 April 5, 2018
Làm thế nào để học tốt môn Toán rời rạc? 5 March 9, 2018
Xin giúp đỡ về toán rời rạc 7 December 11, 2017
Kinh nghiệm làm bài tập lớn môn Toán rời rạc 5 March 30, 2017
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?