Biểu diễn mệnh đề bằng logic vị từ

math

(Tran Nhat) #1

Em mới học toán rời rạc, em chưa hiểu lắm mong ai giỏi giúp đỡ em câu này với ạ!
Tổng của 2 số nguyên lẻ luôn là 1 số nguyên chẵn.
Hãy biễu diễn bằng logic vị từ.
Em cảm ơn ạ


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?