Giải toán rời rạc / tính đúng sai suy diễn

Theo thứ tự đặt A, B, C thì mệnh đề đầu tiên là không A => không B.

1 Like

e đánh thế này chuẩn không ạ
image

Giả thiết thứ 3 là C (Cúc chưa bao h trúng thì là D thật :expressionless: ), kết luận thì không mua vé số sao trúng, cần sửa lại.
Dùng Modus ponens (2,3) suy ra \lnot B, áp dụng tiếp Modus tollens (1) ra \lnot A, vậy C \rightarrow \neg A \land \neg B.

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?