Hỏi về chứng minh định lý 3 màu, 4 màu trong lý thuyết đồ thị

Hiện mình đang học môn Lý thuyết đồ thì, thầy mình cho đề tài đó là chứng minh định lý 3 màu. Còn với định lý 4 màu thì chỉ cần trình bày nội dung, ý nghĩa, sơ lược cách chứng minh. Mình search gg thì cũng có ra, nhưng chủ yếu là 4 màu và chỉ toàn tiếng Anh không thôi. Có ai đã từng đọc qua cách chứng minh của 2 định lý này thì cho mình gợi ý và tài liệu tham khảo với.

Trên wiki có chứng mình này:
ref: https://vi.wikipedia.org/wiki/Tô_màu_đồ_thị

4 Likes

Cái này không phải bạn à! Thầy mình nói Chứng minh định lý 3 màu dài khoảng 4 trang giấy. Định lý 4 màu khoảng 30 trang + máy tính. Những cái trên chỉ là sắc số của đồ thị thôi. Khó quá!

1 Like

Định lý 4 màu chưa có cách chứng minh tổng quát nha. Chỉ mới có cách chứng minh cho định lý yếu hơn nó là định lý 5 màu thôi

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?