Hỏi về Toán rời rạc, phần quan hệ

Cho em hỏi bài toán rời rạc chương quan hệ là r={(1,1)(1,2)(1,3)} là ko phản xạ, ko đối xứng, có phản xứng và bắt cầu đúng ko ạ, sao trên trường dạy là ko phản đối xứng mà đọc trong sách là phản đối xứng!!!

Sách đúng vì để xét phản xứng chỉ cần xét các cặp (a, b) với a \neq b.

Hay \forall (a, b) \in R, a\neq b \Rightarrow (b, a) \notin R

Thường viết là (a, b) \in R \land (b,a) \in R \Rightarrow a = b

Hay một qh có thể vừa đối xứng, vừa phản xứng.

6 Likes

cho em hỏi nếu {(1,1)(2,2)(3,3)} là vừa đối xứng và phản đối xứng đúng ko ạ

Đúng vậy, vì chỉ có a = b thôi.

5 Likes

Nó vẫn bắc cầu, vacuously truth.

5 Likes

Dạ cái đó em ghi nhầm :sweat_smile: :sweat_smile: :sweat_smile: :sweat_smile:

Chỉ khi R là tập rỗng thì đối xứng mới vacuous truth thôi :smiley:

4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?