Viết code với tốc độ bàn thờ bằng vim

Đã bao giờ anh em ssh lên server hoặc sài linux mà tình cờ khi mở file text (configuration) lên mà không thoát ra được?
Lần mò hồi lâu rồi anh em mới biết cách thoát ra, thoát ra rồi thì anh em lại tìm cách gỡ đi và cài 1 phần mềm alternative là nano để sửa file text chưa chưa? Tôi đoán rằng rất nhiều người làm vậy.

Đã bao giờ bạn tự hỏi cái phần mềm sửa text file khó dùng kia là gì chưa? Tôi trả lời luôn nó tên là vim, vi, nvim. Có rất nhiều biến thể nhưng tôi tạm gọi chung là vim.

Vậy cái text editor khó sài này sinh ra để làm gì ? Và ai nên dùng nó?

Trả lời: bất kì ai cũng nên dùng nó. Có một câu nói nổi tiếng mà các diễn giả hay sài khi thuyết trình về vim đó là: Những gì text editor làm được thì vim cũng có thể làm được, những gì vim làm được CHƯA chắc các editor khác có thể làm được

Hãy tin tôi đi khi sài vim bạn gần như bước vào thế giới khác, tốc độ code ban đầu có thể chậm nhưng về lâu về dài lợi ích ngày càng tăng cao (tốc độ code, khả năng tư duy logic, tốc độ tìm kiếm, text processing tuyệt vời)

Làm thế nào để chinh phục vim?
Có nhiều cách tôi xin chia sẻ thế này:
1 - Đọc man page, documentation chính thức của nó
2 - Bập vào sài luôn
3 - Đứng sau lưng người khác xem học sài vim thế nào

Fact: Tôi đã há hốc mồm ra khi đứng sau 1 người sử dụng vim, tốc độ kinh hồn, ảo diệu, nhảy từ đầu file cuối file siêu nhanh, di chuyên trong dòng cực nhanh, tìm kiếm, thay thế chuỗi siêu ảo.

Nó giống như bạn đang lập trình trong khi lập trình vậy.

Vim không chỉ là text editor nó còn là 1 tư tưởng và từ cái tư tưởng đó 1 loạt các nhà phất triển phần mềm đã phát minh ra các phần mềm khác mà có keybindings (hjkl) giống như vim (emacs evil mode, tmux, i3, xmonad,…).

Nói chung đã sài vim thì không cần sài chuột, hoặc sài chuột rất ít. “Phím xa nhất trên bàn phím còn ngắn hơn quãng đường di chuyển tay tới chuột”

Thôi tôi không nói nhiều nữa, tôi để play list hướng dẫn tại đây, các bạn chăm chỉ luyện theo có ngày sẽ code được bằng vim: Video hướng dẫn sài vim nè

Fact: nếu muốn có kết quả mới hãy làm khác đi!!!

5 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?