Tổng hợp Video học lập trình java cơ bản

Đăng ký kênh để xem thêm nhiều video về lập trình

ĐĂNG KÝ NGAY


Tự học lập trình java cơ bản: Viết chương trình HelloWord

Tự học lập trình java cơ bản: Viết chương trình xác định số chẵn, số lẻ

Tự học lập trình java cơ bản: Đổi 2 số cho nhau

Tự học lập trình java cơ bản: Tìm số lớn nhất trong 3 số

Tự học lập trình java cơ bản: Tìm số lớn nhất trong n số nhập vào

Tự học lập trình java cơ bản: In ra màn hình các số chẵn từ 1 - n

Tự học lập trình java cơ bản: In ra n số đầu tiên của dãy số fibonacci

Tự học lập trình java cơ bản: Vẽ hình chữ nhật

Tự học lập trình java cơ bản: vẽ tam giác

Tự học lập trình java cơ bản: Giải phương trình bậc hai

Tự học lập trình java cơ bản: số nguyên tố

Tự học lập trình java cơ bản: Đảo ngược số

Tự học lập trình java cơ bản: Số hoàn hảo

Tự học lập trình java cơ bản: Đổi năm âm sang năm dương

Tự học lập trình java cơ bản: Lưu đồ thuật toán part 1

Tự học lập trình java cơ bản: Lưu đồ thuật toán part 2

Tự học lập trình java cơ bản: Số Armstrong

Tự học lập trình java cơ bản: Mảng 1 chiều

Tự học lập trình java cơ bản: Sắp xếp vét cạn mảng số nguyên

Tự học lập trình java cơ bản: Giải giai thừa

Tự học lập trình java cơ bản: Đệ quy

Tự học lập trình java cơ bản: Sắp xếp nổi bọt (Bubble sort)

Tự học lập trình java cơ bản: Sắp xếp chọn (Selection sort)

6 Likes

Cảm ơn cậu về resource nhé! :smiley:

5 Likes

Thank bạn đã động viên, tut này mình cố gắng duy trì tầm hơn 100 video rồi mới dừng

3 Likes

Idol anhdiepmmk đến từ Quảng Ninh cumback rồi à :astonished:

2 Likes

Bạn chia sẻ video ủng hộ kênh giúp mình nha. Cảm ơn bạn đã quan tâm

Mình mới update 2 bài mới tương đối quan trọng trong phát triển tư duy lập trình cho người mới bắt đầu lập trình java các bạn theo dõi nhé

Tự học lập trình java cơ bản: Vẽ hình chữ nhật

Tự học lập trình java cơ bản: vẽ tam giác

3 Likes

Update thêm 2 video giải phương trình bậc 2 + số nguyên tố nha mọi người

Tự học lập trình java cơ bản: Giải phương trình bậc hai

Tự học lập trình java cơ bản: số nguyên tố

3 Likes

Mình cập nhật dần dần thêm các bài mới dưới đây nha các bạn

Tự học lập trình java cơ bản: Đảo ngược số

Tự học lập trình java cơ bản: Số hoàn hảo

Tự học lập trình java cơ bản: Đổi năm âm sang năm dương

Tự học lập trình java cơ bản: Lưu đồ thuật toán part 1

Tự học lập trình java cơ bản: Lưu đồ thuật toán part 2

Tự học lập trình java cơ bản: Số Armstrong

Tự học lập trình java cơ bản: Mảng 1 chiều

3 Likes

Tự học lập trình java cơ bản: Sắp xếp vét cạn mảng số nguyên

Tự học lập trình java cơ bản: Giải giai thừa

Tự học lập trình java cơ bản: Đệ quy

Tự học lập trình java cơ bản: Sắp xếp nổi bọt (Bubble sort)

Tự học lập trình java cơ bản: Sắp xếp chọn (Selection sort)

4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?