[Tổng hợp] tất cả các video trên Dạy Nhau Học

Đây là topic tổng hợp tất cả các video hiện có trên Dạy Nhau Học, các bạn có thể sử dụng Công cụ tìm kiếm hoặc xem tại topic này.

Laptrinh.io
[Tổng hợp] Danh sách các series học lập trình của @laptrinhio

C/C++
[Tổng hợp] các clip hướng dẫn C/C++ của Sơn Đẹp Trai
[Tổng hợp] các videos C++ của Lê Trần Đạt
[Tổng hợp] các video hướng dẫn lập trình C của Lê Trần Đạt

Java
[Tổng hợp] các video Java của StudyAndShare
[Tổng hợp] các video Java của Nguyễn Văn Quân (nguyenvanquan7826)

C#
[Tổng hợp] các videos C# của anhdiepmmk

PHP
[Tổng hợp] các video PHP của Đỗ Mạnh Hà (jimiDarkPro)

Cocos2d-x
[Tổng hợp] - Lập trình game bằng Cocos2d-x

Javascript
[Tổng Hợp] Các Video JavaScript cơ bản của Jimidark

Python
[Tổng hợp] video Python của Lê Trần Đạt

HTML/CSS
[Tổng hợp] Video học HTML và CSS cơ bản

4 Likes

Không thấy iOS nhỉ :smiley: Toàn tài liệu tiếng việt mà không thấy tài liệu iOS làm video :frowning:

1 Like

Tại vì hiện giờ chưa có ai làm iOS hoặc là Đạt chưa biết người làm videos này. Nếu ai biết thì nhắn cho Đạt, Đạt sẽ liên hệ với tác giả để tổng hợp lại ở đây.

1 Like

Nếu được mong anh làm thêm khoá dạy DelPhi or C++ for DelPhi. Em là dân ngoại đạo nhưng xem video của anh thấy rất dễ hiểu. :slight_smile:

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?