[Youtube] Thuật toán tìm kiếm theo chiều rộng (BFS) - hướng dẫn code trên C++

Mình vừa làm 1 video hướng dẫn chi tiết về cách hoạt động cũng như cách code thuật toán BFS (Tìm kiếm theo chiều rộng) bằng C++. Mn có thể xem và góp ý giúp mình với nhé. Thân chào và đoàn kết.

[https://www.youtube.com/watch?v=hbiLoImBqZM]

7 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?