Tổng hợp các video hướng dẫn lập trình C của Lê Trần Đạt

Ngôn Ngữ C - 01 - Giới Thiệu Ngôn Ngữ
Ngôn Ngữ C - 02 - Sử dụng CodeBlocks để tạo Project C
Ngôn Ngữ C - 03 - Viết Chương Trình C Đầu Tiên
Ngôn Ngữ C - 04 - Thư viện stdio.h là gì?
Ngôn Ngữ C - 05 - Cách ghi chú lúc lập trình C
Ngôn Ngữ C - 06 - Hàm printf hoạt động như thế nào?
Ngôn Ngữ C - 07 - Biến là gì? Có ăn được không?
Ngôn Ngữ C - 08 - Kiểu dữ liệu: Số Tự Nhiên (int)
Ngôn Ngữ C - 09 - Mảng số tự nhiên
Ngôn Ngữ C - 10 - Mảng ký tự hay còn được gọi là chuỗi
Ngôn Ngữ C - 11 - Lệnh và khối lệnh
Ngôn Ngữ C - 12 - Câu lệnh rẽ nhánh If Else
Ngôn Ngữ C - 13 - Câu lệnh rẽ nhánh Else If
Ngôn Ngữ C - 14 - Lệnh Switch với số nguyên
Ngôn Ngữ C - 15 - Lệnh Switch với ký tự
Ngôn Ngữ C - 16 - Vòng lặp: while
Ngôn Ngữ C - 17 - Vòng lặp: for
Ngôn Ngữ C - 18 - Vòng lặp: do while
Ngôn Ngữ C - 19 - Cách thoát ra khỏi một vòng lặp? Dùng break
Ngôn Ngữ C - 20 - Cách bỏ qua một nhóm các điều kiện trong vòng lặp, dùng continue
Ngôn Ngữ C - 21 - Lệnh goto
Ngôn Ngữ C - 22 - Chương trình tính lãi suất tiền gửi
Ngôn Ngữ C - 23 - Tiền xử lý #define
Ngôn Ngữ C - 24 - Hàm nhập vào từ bàn phím, scanf
Ngôn Ngữ C - 25 - Dùng hàm getchar để nhập vào chuỗi có khoảng trắng
Ngôn Ngữ C - 26 - Dùng hàm putchar để in ký tự ra màn hình
Ngôn Ngữ C - 27 - Viết chương trình đếm ký tự
Ngôn Ngữ C - 28 - Điều thú vị về phép gán bằng
Ngôn Ngữ C - 29 - Viết chương trình đếm dòng(hàng)
Ngôn Ngữ C - 30 - viết chương trình đếm từ
Ngôn Ngữ C - 31 - Cấu trúc của một hàm và prototype là gì
Ngôn Ngữ C - 32 - Cấu trúc của một hàm và lệnh return
Ngôn Ngữ C - 33 - Truyền tham trị - Arguments call by value
Ngôn Ngữ C - 34 - Thử nghiệm lý thuyết call by value
Ngôn Ngữ C - 35 - Hàm trả về kiểu void
Ngôn Ngữ C - 36 - Biến cục bộ, Biến auto
Ngôn Ngữ C - 37 - Giải thích cách sử dụng scope và auto
Ngôn Ngữ C - 38 - Biến toàn cục
Ngôn Ngữ C - 39 - Cách đặt tên biến hiệu quả
Ngôn Ngữ C - 40 - Float vs Double khác nhau như thế nào
Ngôn Ngữ C - 41 - Thắc mắc về short, long, long long, unsigned, signed, tràn số?
Ngôn Ngữ C - 42 - Hằng số là gì? Từ khóa const
Ngôn Ngữ C - 43 - Một vài thủ thuật với chuỗi hằng
Ngôn Ngữ C - 44 - Các phép toán cộng trừ nhân chia và ép kiểu
Ngôn Ngữ C - 45 - Độ ưu tiên của các phép toán
Ngôn Ngữ C - 46 - Phép toán chia lấy dư (modulus)
Ngôn Ngữ C - 47 - toán tử sizeof
Ngôn Ngữ C - 48 - Các phép tăng giảm
Ngôn Ngữ C - 49 - Phân biệt getchar và getch
Ngôn Ngữ C - 50 - Các toán tử quan hệ
Ngôn Ngữ C - 51 - Kiểu dữ liệu _Bool
Ngôn Ngữ C - 52 - các toán tử gán
Ngôn Ngữ C - 53 - toán tử dấu phẩy
Ngôn Ngữ C - 54 - Mã hóa dữ liệu bằng thư viện ctype.h
Ngôn Ngữ C - 55 - Các hàm kiểm tra chuỗi trong ctype
Ngôn Ngữ C - 56 - toupper tolower trong thư viện ctype

25 Likes

Anh có lập topic về đồ họa không dạ @Lê Trần Đạt

3 Likes

Hiện giờ thì chưa có @Tai_Tang ơi

4 Likes

Em bk rồi, Cảm ơn Anh @ltd

4 Likes

I moved a post to a new topic: Viết một chương trình in ra chữ cái đầu tiên trong họ của bạn?

Có bài nào chỉ dẫn về con trỏ trong C không anh ?? @ltd :smiley:

2 Likes

Con trỏ cho C thì chưa có, nhưng C++ thì có rồi đấy Mark

http://portal.daynhauhoc.com/series/cpp-bai-01-gioi-thieu-c-va-visual-studio/

4 Likes

I moved a post to a new topic: Thường thì lập trình về ngành Tự động hóa công việc với C/C++ là gì?

anh ơi!
anh làm thêm về phần lập trình C trên linux đi anh. Em thấy dùng C trên Linux rất hay mà. mong anh sớm có video hướng dẫn về phần này.
chúc anh sức khỏe để có thể làm được nhiều video và nhiều bài viết hơn.
thanks anh!

2 Likes

Cảm ơn em, anh đang trong giai đoạn nước rút project trên cty nên sẽ ra chầm chậm. Nhưng chắc chắn có C trên Linux :smile:

3 Likes

sao a ko làm tiep video về C nữa v a

1 Like

Anh vẫn làm nhưng sẽ làm khá chậm. Vì anh đang bận việc công ty :cry:

1 Like

vẫn chưa có bài “các thao tác với file” àk a đạt, đang cần gấp :’(

1 Like

anh ơi cho em hỏi, trong video C - 60- compiler bằng command line thì lúc đầu khi đánh lệnh “gcc” trong powershell lại không hiện lên dòng phía dưới : realgcc.exe : no input file?
p/s: em đã cài codeblock như lúc đầu anh yêu cầu

1 Like

Cảm ơn bác nhé đang cần học C! :smile:

1 Like

Đến bài con trỏ cơ bản là hết rồi à anh ơi :frowning:

1 Like

anh có video dạy lệnh scanf không cho em xin ljnk… chúc anh sức khỏe dồi dào làm tốt trong công việc

1 Like

cho em hỏi ngày trước sử dụng code blocks bình thường zỵ mà lâu lâu ko dùng cài lại đến cả lập 1 Project mới mà nó cũng không chạy toàn báo : Mục tiêu sử dụng một trình biên dịch không hợp lệ ; hủy bỏ chạy. Thế là sao ạ???

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?