Tổng hợp Video học lập trình c# cơ bản

Vì lỡ tay bấm nút delete mà kênh cũ bay hết nay mình quay lại một loạt video hướng dẫn lập trình c# cơ bản cho người mới bắt đầu nhé!

Đăng ký kênh để xem thêm nhiều video về lập trình

Đăng ký ngay

Tự học lập trình C# cơ bản: Viết chương trình đầu tiên HelloWorld

Tự học lập trình C# cơ bản: Viết chương trình xác định số chẵn, số lẻ

Tự học lập trình C# cơ bản: Tìm số lớn nhất trong 3 số

Tự học lập trình C# cơ bản: Tìm số lớn nhất trong n số

Tự học lập trình C# cơ bản: In ra các số chẵn, số lẻ trong phạm vi từ 1 - n

Tự học lập trình C# cơ bản: Vẽ hình chữ nhật

Tự học lập trình C# cơ bản: Vẽ hình tam giác

Tự học lập trình C# cơ bản: In ra n số đầu tiên của dãy số fibonacci

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?