Tổng hợp Video học lập trình c# cơ bản

Vì lỡ tay bấm nút delete mà kênh cũ bay hết nay mình quay lại một loạt video hướng dẫn lập trình c# cơ bản cho người mới bắt đầu nhé!

Đăng ký kênh để xem thêm nhiều video về lập trình

Đăng ký ngay

Tự học lập trình C# cơ bản: Viết chương trình đầu tiên HelloWorld

Tự học lập trình C# cơ bản: Viết chương trình xác định số chẵn, số lẻ

Tự học lập trình C# cơ bản: Tìm số lớn nhất trong 3 số

Tự học lập trình C# cơ bản: Tìm số lớn nhất trong n số

Tự học lập trình C# cơ bản: In ra các số chẵn, số lẻ trong phạm vi từ 1 - n

Tự học lập trình C# cơ bản: Vẽ hình chữ nhật

Tự học lập trình C# cơ bản: Vẽ hình tam giác

Tự học lập trình C# cơ bản: In ra n số đầu tiên của dãy số fibonacci

Tự học lập trình C# cơ bản: Giải phương trình bậc hai

Tự học lập trình C# cơ bản: Số nguyên tố

Tự học lập trình C# cơ bản: Đảo ngược số

Tự học lập trình C# cơ bản: Số hoàn hảo

Tự học lập trình C# cơ bản: Đổi năm âm sang năm dương

Tự học lập trình C# cơ bản: Lưu đồ thuật toán part 1

Tự học lập trình C# cơ bản: Lưu đồ thuật toán part 2

Tự học lập trình C# cơ bản: Đổi 2 số cho nhau

Tự học lập trình C# cơ bản: Số Armstrong

Tự học lập trình C# cơ bản: Mảng 1 chiều

Tự học lập trình C# cơ bản: Sắp xếp vét cạn mảng số nguyên

Bài tập lớn 1: Cờ ra rô 9 ô (tictactoe)

part 1 : https://youtu.be/TveNEYZL5ug

part 2 : https://youtu.be/WZR7S9080MQ

Bài tập lớn 2: Game xếp số

part 1 : https://youtu.be/JjlyU8veR0k

part 2 : https://youtu.be/7IjVkliLwzk

Bài tập lớn 3: Viết game rắn săn mồi (snake)

part 1 : https://youtu.be/Fwb-ea0c8UU

part 2 : https://youtu.be/OTURSaPN428

part 3 : https://youtu.be/kufCU3p9CoM

Lưu ý nhẹ với anh em là các bài hướng dẫn trên mình sẽ chỉ làm những cái core concept còn những phần râu ria như: chọn độ khó, điểm cao (hight score), nhạc nền, chế độ chơi đặc biệt hay chơi với máy thì các bạn tự thêm thắt vào nhé.

Mình nghĩ cũng không khó nếu các bạn học nghiêm túc các kiến thức cơ bản vừa rồi

4 Likes

Update thêm 3 video mới Giải phương trình bậc hai, Số nguyên tố, Đảo ngược số nhé mọi người

Tự học lập trình C# cơ bản: Giải phương trình bậc hai

Tự học lập trình C# cơ bản: Số nguyên tố

Tự học lập trình C# cơ bản: Đảo ngược số

4 Likes

Update thêm nhiều video mới nhé các bạn. Vì nhiều video quá nên mình copy không nổi sẽ copy dần dần vào đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi

Tự học lập trình C# cơ bản: Số hoàn hảo

Tự học lập trình C# cơ bản: Đổi năm âm sang năm dương

Tự học lập trình C# cơ bản: Lưu đồ thuật toán part 1

Tự học lập trình C# cơ bản: Lưu đồ thuật toán part 2

3 Likes

Tau report mi cái tội đi quảng cáo này :skull::skull::skull:

3 Likes

Bài tập lớn 1: Cờ ra rô 9 ô (tictactoe)

part 1 : https://youtu.be/TveNEYZL5ug

part 2 : https://youtu.be/WZR7S9080MQ

Bài tập lớn 2: Game xếp số

part 1 : https://youtu.be/JjlyU8veR0k

part 2 : https://youtu.be/7IjVkliLwzk

Bài tập lớn 3: Viết game rắn săn mồi (snake)

part 1 : https://youtu.be/Fwb-ea0c8UU

part 2 : https://youtu.be/OTURSaPN428

part 3 : https://youtu.be/kufCU3p9CoM

Lưu ý nhẹ với anh em là các bài hướng dẫn trên mình sẽ chỉ làm những cái core concept còn những phần râu ria như: chọn độ khó, điểm cao (hight score), nhạc nền, chế độ chơi đặc biệt hay chơi với máy thì các bạn tự thêm thắt vào nhé.

Mình nghĩ cũng không khó nếu các bạn học nghiêm túc các kiến thức cơ bản vừa rồi

3 Likes

Tự học lập trình C# cơ bản: Đổi 2 số cho nhau

Tự học lập trình C# cơ bản: Số Armstrong

Tự học lập trình C# cơ bản: Mảng 1 chiều

Tự học lập trình C# cơ bản: Sắp xếp vét cạn mảng số nguyên

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?